Tolmezzo

THAYAHT (Ernesto Michahelles)
Tolmezzo, 1930 a.
vintage gelatin silver print
18,5 x 28,8 cm


Related artworks

In the same years